Yüksek Saflıkta Lazer Gazları

Seralgaz, yüksek kalitede ve yüksek saflıkta enstrüman gazlarını ve proses gazlarını metalurji, elektronik, çevre, petrokimya, biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerine sunmaktadır. Özel gaz olarak adlandırdığımız enstrüman gazları ve proses gazları farklı kapasitelerdeki çelik veya alüminyum tüpler içinde ikmal edilmektedir.

Özel gaz kullanımına yönelik hassas basınç regülatörleri ve gaz hatları gibi ekipmanlar da Seralgaz’ın ikmal portföyü içindedir.

Yüksek Saflıkta Argon Yüksek Saflıkta Oksijen Yüksek Saflıkta Karbondioksit
Yüksek Saflıkta Azot Yüksek Saflıkta Asetilen Yüksek Saflıkta Amonyak
Yüksek Saflıkta Helyum Yüksek Saflıkta Kuru Hava SO2
Yüksek Saflıkta Hidrojen Yüksek Saflıkta Metan Yüksek Saflıkta Propan
Saflık Yüzde Saflık Toplam Safsızlık
4.0 %99,99 100 ppm
4.5 %99,995 50 ppm
5.0 %99,999 10 ppm
5.5 %99,9995 5 ppm
6.0 %99,9999 1 ppm

Tabloda tüm özel gazlara yer verilmemiştir. Tabloda yer almayan özel gazlarınız için bizi aramanızı rica ederiz.

Yüzde saflık, iki haneli basit bir rakamsal sistemle ifade edilir. Bu sistemde ilk hanedeki sayı yüzde saflıktaki 9’ların adedini, ikinci hane ise 9' dan farklı olup 9’lardan sonra gelen rakamı belirtir.

Yüzde saflık, iki haneli basit bir rakamsal sistemle ifade edilir. Bu sistemde ilk hanedeki sayı yüzde saflıktaki 9’ ların adedini, ikinci hane ise 9' dan farklı olup 9’ lardan sonra gelen rakamı belirtir.

Örneğin, Azot 4.5; saflık’ ta dört tane 9 var ve son hane 5 olmaktadır. Bu durumda 99995 ve bunun yüzde saflık olarak ifadesi %99.995 olmaktadır. Benzer olarak Oksijen 6.0; saflıkta 6 tane 9 var ve son rakam 0 ile yüzde saflık, %99.9999 olmaktadır. Yüzde saflık ile %100 saflık arasındaki fark safsızlıkların (impürite) oranını verir.